Danh sách các đơn hàng

STT Ngành nghề Số lượng Lương Độ tuổi Ngày tuyển Chi tiết
1 PV 12/01/2024 GẤP 05 NỮ DƯỚI 40 TUỔI VIỆN TÙNG LÂM TÂN BẮC ĐÀI BẮC 05 Nữ Hộ lý vào visa trước tết xuất cảnh sau tết 28tr / tháng 22-40 tuổi Chi tiết
2 GỬI FROM 01 NAM LẮP ĐẶT ĐÈN CHIẾU SÁNG-NHÀ MÁY DĨNH HƯNG CAO HÙNG O1 Nam tay nghề thợ hàn điện 27470 Đài tệ 20-40 tuổi Chi tiết
3 PV 12/01/2024 LÀM THÊM NHIỀU 06 NAM SẢN XUẤT PALET GỖ ĐÀO VIÊN ĐÀI BẮC 06 Nam đi mới/ đi về rồi 27470 Đài tệ 20-33 Tuổi Chi tiết
4 PV 12/01/2024 LƯƠNG 4 VẠN/THÁNG 06 NAM ĐI MỚI ĐI VỀ RỒI – NHÀ MÁY THANH PHONG ĐÀI LOAN 06 Nam đi mới/ đi về rồi 32tr/tháng 20-35 Tuổi Chi tiết
5 PV TRỰC TIẾP 12/01/2024 LÀM THÊM 70H/THÁNG 06 NAM SẢN XUẤT TỦ ĐIỆN ĐÀI BẮC-NHÀ MÁY KIỆT HÂM 06 Nam đi mới/ đi về rồi( biết tiếng trung ) 27470 Đài tệ 20-30 tuổi Chi tiết
6 PV TRỰC TIẾP 12/01/2024 TĂNG CA 70H/THÁNG – 06 NAM THỢ NHÔM KÍNH ĐÀO VIÊN ĐÀI BẮC – NHÀ MÁY VŨ THẦN 06 Nam đi mới/ đi về rồi( biết tiếng trung ) 27470 Đài tệ 25-38 tuổi Chi tiết
7 PV TRỰC TIẾP 12/01/2024 GẤP 01 NỮ HD 1 NĂM 11 THÁNG SẢN XUẤT THÙNG CARTON LÀM THÊM NHIỀU – LÂM HIẾN ĐƯỜNG 01 Nữ hợp đồng năm tháng 27470 Đài tệ 20-35 tuổi Chi tiết
8 PV TRỰC TIẾP 12/01/2024 LẤY ĐẾN 50 TUỔI LÀM THÊM NHIỀU NHÀ MÁY SINH TƯƠNG ĐÀO VIÊN ĐÀI BẮC- NHÀ MÁY SINH TƯƠNG 03 nam già tuổi thấp bé hình xăm nhận hết 27470 Đài tệ 25-49 tuổi Chi tiết
9 PV TRỰC TIẾP 12/01/2024 LƯƠNG CAO 4V8/THÁNG ĐÃ CÓ LD VIỆT NHÀ MÁY HÂM TRIỂN ĐÀO VIÊN ĐÀI BẮC-NHÀ MÁY HÂM TRIỂN 03 nam đi về rồi hoặc đi trung quốc/ malaysia biết tiếng trung cơ bản 37tr/tháng 23-35 tuổi Chi tiết
10 PV TRỰC TIẾP 12/01/2024 TĂNG CA 4H NGÀY 06 NAM ĐI MỚI NHÀ MÁY CHƯƠNG KỲ KHU BÁT ĐỨC ĐÀO VIÊN ĐÀI BẮC 06 Nam đi mới 27470 Đài tệ 23-35 tuổi Chi tiết
11 NHÀ MÁY THỰC PHẨM SẢN XUẤT ĐƯỜNG ĂN TÂN VI DỰ ĐÀI LOAN 02 Nam đi mới 27470 Đài tệ 25-35 tuổi Chi tiết
12 PV TRỰC TIẾP 12/01/2024 NÔNG NGHIỆP ĐÀI LOAN CHỦ BAO ĂN Ở, MIỄN PHÍ DỊCH VỤ, BẢO HIỂM , LƯƠNG 33000 CỐ ĐỊNH / THÁNG-CHĂN NUÔI LỢN – HỒ KÝ HẠO 01 Nam chủ bao ăn ở, miễn phí dịch vụ hàng tháng 26tr/tháng 25-45 tuổi đi mới Chi tiết
13 NHÀ MÁY KIỆT MINH ĐÀI LOAN LẮP ĐƯỜNG ỐNG ĐIỆN 01 Nam hợp đồng thiếu tháng phí rẻ 25tr 20-45 tuổi Chi tiết
14 HÀN ĐIỆN HÀN C02 DỰNG KHUNG NHÀ XƯỞNG ĐÀI LOAN 02 Nam hàn điện, hàn c02, vào visa ngay 25tr/tháng 20-40 tuổi Chi tiết
15 ĐÃ BAY 6 LAO ĐỘNG TẠI NHÀ MÁY LẮP ĐẶT PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ĐÀI LOAN 04 Nam đi mới và đi về rồi, đã có 6 lao động bay 22tr /tháng 20- 45 tuổi Chi tiết
16 BAO TRÚNG NỮ MAY ĐÀI BẮC LÀM THÊM 4H/NGÀY 02 Nữ tay nghề may lương 25tr/tháng vào visa ngay 27470 Đài tệ 19-32 tuổi, lấy đi mới Chi tiết
17 XÂY DỰNG ĐÀI LOAN – 28TR THÁNG 順享 THUẬN HƯỞNG- ĐẠI LIÊU, CAO HÙNG 20 Nam Hình xăm thấp bé cụt đốt già tuổi ok 21tr/tháng 25-49 tuổi Chi tiết
18 XÂY DỰNG THUẬN DỤ BAO TRÚNG 100% 9 Nam( 4 xây dựng, 3 xi măng, 2 điện nước ) 21tr/tháng 25-49 tuổi Chi tiết
19 Xây dựng lương khủng chủ trả 1200 – 1800DT/ngày khi thành thạo công việc 10 Nam thấp bé, già tuổi, hình xăm nhận hết 35tr/tháng 25-49 tuổi Chi tiết
20 Xây dựng Đài Loan – Hồng thuận – Đài Nam 10 Nam thấp bé, già tuổi, hình xăm nhận hết 21tr/tháng 25-49 tuổi Chi tiết