Giúp Việc Đài Loan

Đồng Thị Tám-Giúp Việc Đài Loan
Đồng Thị Tám-Giúp Việc Đài Loan

Em tên là Đồng Thị Tám là người con quê Bắc Giang, em biết đến trung tâm qua 1 người tại quê em giới thiệu, em lên đăng ký đi giúp việc gia đình Đài Loan tại trung tâm từ năm 2017, lúc đó Đài Loan bắt đầu mở cửa trở lại thị trường giúp việc cho Việt Nam Lúc lên đăng ký em cũng khá nhiều lo lắng, một phần lo...
Xem thêm