SỰ KIỆN TẠI TRUNG TÂM

Lao động nhà máy Hoa Nghiên xuất cảnh
Lao động nhà máy Hoa Nghiên xuất cảnh Lao động nhà máy Hoa Nghiên xuất cảnh 2023
Lao động nhà máy Hân Lan xuất cảnh
Lao động nhà máy Hân Lan xuất cảnh Lao động nhà máy Hân Lan xuất cảnh 2023
Lao động nhà máy Tuấn Uy xuất cảnh
Lao động nhà máy Tuấn Uy xuất cảnh Lao động nhà máy Tuấn Uy xuất cảnh 2023
Lao động nhà máy May Huệ Tân xuất cảnh
Lao động nhà máy May Huệ Tân xuất cảnh Lao động nhà máy May Huệ Tân xuất cảnh 2023
Lao động nhà máy Danh Bác xuất cảnh
Lao động nhà máy Danh Bác xuất cảnh Lao động nhà máy Danh Bác xuất cảnh 2023
Lao động nhà máy Vượng Hâm xuất cảnh
Lao động nhà máy Vượng Hâm xuất cảnh Lao động nhà máy Phẩm như xuất cảnh 2023
Lao động nhà máy Phẩm như xuất cảnh
Lao động nhà máy Phẩm như xuất cảnh Nhà máy Phẩm như xuất cảnh 2023
Ủng hộ lũ lụt 03 tỉnh miền trung năm 2016
Ủng hộ lũ lụt 03 tỉnh miền trung năm 2016 Ủng hộ lũ lụt 03 tỉnh miền trung năm 2016
CHỦ ĐÀI LOAN VỀ TUYỂN TRỰC TIẾP ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG HỒNG THUẬN-THẾ PHONG 25/10/2023
CHỦ ĐÀI LOAN VỀ TUYỂN TRỰC TIẾP ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG HỒNG THUẬN-THẾ PHONG 25/10/2023

CHỦ ĐÀI LOAN VỀ TUYỂN TRỰC TIẾP ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG HỒNG THUẬN-THẾ PHONG 25/10/2023 Chủ cùng Đại diện cty và các bạn lao dộng chụp ảnh lưu niệm 25/10/2023 Một Số hình ảnh hiện trường thi tuyển của các bạn lao động đơn xây dựng Hồng thuận – Thế phong Một Số hình ảnh hiện trường thi tuyển của các bạn...
Xem thêm