CHỦ ĐÀI LOAN VỀ TUYỂN TRỰC TIẾP ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG HỒNG THUẬN-THẾ PHONG 25/10/2023

Ngày đăng: 07/01/2024 - 05:12 Lượt xem: 62

CHỦ ĐÀI LOAN VỀ TUYỂN TRỰC TIẾP ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG HỒNG THUẬN-THẾ PHONG 25/10/2023

Chủ cùng Đại diện cty và các bạn lao dộng chụp ảnh lưu niệm 25/10/2023

Một Số hình ảnh hiện trường thi tuyển của các bạn lao động đơn xây dựng Hồng thuận – Thế phong

Một Số hình ảnh hiện trường thi tuyển của các bạn lao động đơn xây dựng Hồng thuận – Thế phong

Một Số hình ảnh hiện trường thi tuyển của các bạn lao động đơn xây dựng Hồng thuận – Thế phong

Trả lời

Tin Liên Quan